Friday, August 13, 2010

bulan ummah!


Pengertian Ramadhan :

رمض   
yang membawa maksud cuaca yang panas

يرمض ذنب
yang bermakna menghapus dosa-dosa

Sebahagian pendapat mengatakan perlu disebut perkataan شهر
pada setiap sebutan Ramadhan kerana
'Ramadhan' itu adalah salah satu dari nama-nama Allah ..

Jumhur Ulama berpendapat tidak mengapa untuk menyebut
Ramadhan sahaja

[ Madrasah Ramadhan ]

Dari Said Hawa :

Pada hakikatnya , Ramadhan adalah madrasah melalui 
cara pengajaran dan  ganjaran .

Didikan pertama melalui madrasah ini adalah didikan IMAN

Didikan kedua adalah didikan jiwa dengan
merasa Allah melihat dalam setiap tingkah kehidupan kita
[ muraqabatullah]

Didikan terakhir adalah dengan melahirkan jiwa-jiwa yang bertaqwa!

[ selamat berpuasa buat semua sahabat!]

No comments:

Post a Comment