Saturday, June 19, 2010

Al-Ma'idah

' Wahai orang-orang yang beriman!Bertaqwalah  kepada Allah dan carilah WASILAH (jalan) untuk mendekatkan diri kepadaNya dan berjihadlah dijalanNya agar kamu beruntung ' 
[ Al-Mai'dah : ayat 35 ]

' Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah , RasulNya dan orang-orang yang beriman , yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah '
[ Al-Mai'dah : ayat 55 ]

' Dan barang siapa menjadikan Allah , RasulNya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya , maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang ' 
[ Al-Mai'dah : ayat 56 ]

[ mentari masih menyinar! ]

No comments:

Post a Comment