Monday, April 26, 2010

[ An-Najm ]

31. Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik iaitu syurga.

32. Iaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji,kecuali kesalahan-kesalahan kecil.Sungguh,Tuhanmu Maha Luas ampunanNya.Dia mengetahui tentangmu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu.Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci.Dia mengetahui tentang orang yang bertaqwa.

33. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran?

34. dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya.

35.Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang ghaib sehingga dia dapat melihatnya?

36. Ataukan belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?

37. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?

38. iaitu bahawa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

39. Dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,

40. Dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya

41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna

42. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu,

43. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

44.Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

45. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan

46. dari mani apabila dipancarkan

47. dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati)

48. dan sesungguhnya Dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan.

[ surah An-Najm : 31-48 ]


[ hati perlu dilembutkan dengan kalamNya! ]

No comments:

Post a Comment